• Rinconera 5K -1

 • Rinconera relax 5k – 2

 • Sofá en U 5k – 3

 • Sofá 5k – 6

 • Sofá 5k – 5

 • Chaislongue 5k – 4

 • Chaislongue 5k -7

 • Brazo arcón 5k – 9

 • Chaislongue 5k – 8

 • Chaislongue 5k -10

 • Sofá 5k – 12

 • Sofá 5k – 13

 • Chaiselongue 5k -11

 • Chaiselongue 5k – 14

 • Sofás 5k – 16

 • Chaiselongue 5k – 15

 • Sofá en U 5k -17

 • Sofá con fijos y deslizantes 5k – 18

 • Chaiselongue 5k -19

 • Sofá deslizantes 5k – 20

 • Chaiselongue 5k – 23

 • Sofá 5k – 24

 • Sofá y sillón 5k – 22

 • Sofás 5k – 21

 • Ref. T-1

 • Ref. 3K-2

 • Ref. 3K-3

 • Ref. 3K-5

 • Ref. 3K-6

 • Ref. 18E-1

Diseñamos a medida tu sofá.